INFOLOKAAL

 

Om de tragische oorlogsgebeurtenissen van augustus 1944 waarheidsgetrouw, objectief en wars van elke gevoelsmatige vertekening van de feiten te belichten en door te geven aan de komende generaties, hebben de bestuursleden van de Plaatselijke Vereniging een “INFOLOKAAL” ingericht te Meensel-Kiezegem in lokalen van het voormalig gemeentehuis die hen door de gemeente ter beschikking werden gesteld.

 

Rond een maquette “Meensel-Kiezegem Anno 1944” als referentiepunt, wordt door een ooggetuige en aan de hand van authentieke infobronnen het verhaal gebracht van de gebeurtenissen van 1 en 11 augustus en de dramatische gevolgen ervan. Een beeldband, foto’s en geïlustreerde teksten begeleiden het verhaal. Deze infostand is geen museum en beperkt zich, weliswaar zeer uitgebreid, tot de weergave van het gebeuren.

 

Het “infolokaal” is gelegen in de Kapellekensweg 30 op het kruispunt met de Keelstraat te 3391 Meensel-Kiezegem

 

Bezoeken :

 

Geleide bezoeken in groep en zelfs individueel zijn elke dag mogelijk doch uitsluitend mits voorafgaande regeling bij het bestuur :

 

Vital Craeninckx, voorzitter

tel : 016 / 63 46 23

E-mail : vital.craeninckx@skynet.be

 

Marcel Morren, ondervoorzitter

tel : 016 / 63 48 22

 

Jos Lemmens, secretaris

tel : 016 / 63 36 11

 

Marcel Reynders,

tel : 016 / 63 47 37

 

Melanie Schouters

tel : 016 / 63 37 13

 

Yvonne Vangilbergen

tel : 016 / 63 33 06

 

Rita Broos

tel : 016 / 47 46 79

 

Patrick Crabbé

tel : 016 / 63 41 61

 

Waar is het “infolokaal” gelegen ?

Kapellekensweg 30 (bus a)

3391 Meensel-Kiezegem

(grenzend aan het ‘ontmoetingscentrum’)

Dit infolokaal werd officieel opengesteld op 6 augustus 2000

 

Door

 

Ottenbourgh Yvan

Gedeputeerde van de provincie Vlaams Brabant

 

In aanwezigheid van het gemeentebestuur van Tielt-Winge

 

Burgemeester : C. Desaever-Cleuren

Schepenen : Mellaerts Frans, Celis Firmin, Broos Alfons, Michiels Jos

 

Het werd ingericht op initiatief van het bestuur van de Plaatselijke Vereniging van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden

 

Voorzitter : Craeninckx Frans

Bestuursleden : Lemmens Jos, Morren Marcel, Reynders Marcel, Schouters Melanie

 

Met de gulle financiele steun van

 

P.B.E.-Provinciale Brabantse Energiemaatschappij

AFFILIPS-Tienen

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V.

ROBERT BOSCH PRODUCTIE N.V. Tienen

BEENHOUWERIJ VANGRAMBEREN Boutersem

CERA HOLDING Regio Hageland