HISTORIEK

 

Eucharistieviering voorgegaan door Monseigneur Luc de Hovre, Hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel in concelebratie met E.H. Geerdens, pastoor te Meensel en E.H. Vrancken, pastoor te Kiezegem.

Toespraak door Burgemeester Robeyns in aanwezigheid van een Vertegenwoordiger van de Koning.

Onder een stralende zon was er een talrijke opkomst.

De 2 urnen met asse uit het concentratiekamp Neuengamme

Toespraak door de Heer Hubert Devroey, voorzitter van de gewestelijke afdeling Tienen.

Bloemenhulde in Meensel door de weduwen van de slachtoffers

Bloemenhulde in Kiezegem door de “Vriendenkring van Neuengamme”.

Tekstvak: Bezoek van Koning Boudewijn aan Meensel-Kiezegem op 4 juli 1984

In mei 1995, ter gelegenheid van de 50e herdenking van de bevrijding van het concentratiekamp van Neuengamme, waren de tweelingsbroers Jozef en Frans Craeninckx, als jongste Politiek Gevangenen van Meensel-Kiezegem, aanwezig bij die herdenkingsceremonie.

Tekstvak: 50e verjaring van de tragische augustusdagen 1944 op 7 augustus 1994

Na de toespraken op de voormalige ‘appélplaats’ van het kamp, namen zij deel aan de bloemenhulde voor het monument dat in het kamp werd opgericht ter nagedachtenis van de duizenden gevangenen die er omkwamen.

Tekstvak: Neuengamme, mei 1995.

Koning Boudewijn brengt hulde aan de slachtoffers voor het monument in Kiezegem.

De Koning begroet de weduwen en politiek gevangenen in Kiezegem.

Aankomst in Meensel waar Boudewijn verwelkomd wordt door toenmalig voorzitter van N.C.P.G.R.

dhr. F. Craeninckx en Burgemeester mevr. De Mol

Begroeting van en een praatje met de oorlogsweduwen in Meensel.

Massale belangstelling op het ere-kerkhof te Meensel.

Honderden mensen drummen om een glimp van de koning op te vangen.

Wijding van de nieuwe vlag tijdens de plechtigheid van 10 augustus 2008

door pastoor D’Havé

Tekstvak: De nieuwe vlag sinds augustus 2008
Tekstvak: Herdenkingsplechtigheid van 9 augustus 2009 , 65 jaar later

Er werden in totaal 14 bloemstukken neergelegd aan het monument in Kiezegem

Burgemeester Chris Desaever-Cleuren legt bloemen neer aan het ere-kerkhof te Meensel

Toespraak van dhr. Frank Vandenbroucke, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Overhandiging van een Gedenkpenning aan Frank Vandenbroucke, door voorzitter Vital Craeninckx

Drie jongeren van de basisschool ‘t Hagekind uit OLV Tielt dragen eigen geschreven gedichten voor over het thema ‘Oorlog’

Bloemenhulde door Nationale Voorzitter N.C.P.G.R dhr Jozef Craeninckx

Bloemenhulde door de regionale Meensel-Kiezegem en Tienen

Tekstvak: Herdenkingsplechtigheid van 8 augustus 2010

Op maandag 29 juni kregen we bezoek van de Stichting Vriendenkring Neuengamme Nederland.  De slachtoffers van Meensel-Kiezegem en alle Nederlanders die in het concentratiekamp van Neuengamme zijn omgekomen vormen de aanleiding van een vriendschapsband die ontstaan en gaandeweg gegroeid is,  over de grenzen heen,  tussen onze beide verenigingen. Dhr. Theo Broers, bestuurslid van de Stichting en redactielid van het tijdschrift ‘Neuengamme Bulletin’ en dhr. Wil van den Elzen, eveneens redactielid brachten samen met hun echtgenotes een bezoek aan Meensel-Kiezegem. Ook dhr. Victor Malbecq, voorzitter van de vriendenkring Neuengamme van België was aanwezig.

Onze Noorderburen werden verwelkomd door voorzitter Vital Craeninckx en bestuursleden Yvonne Vangilbergen, Jozef Lemmens en Marcel Reynders. Na een uitgebreide rondleiding in ons info-centrum en de gemeente ,werden het ere-kerkhof van Meensel en het monument in Kiezegem, onder een stralende zon, bezocht. Een welgekomen aperitief mocht daarom niet ontbreken.

 

Het bestuur van Meensel-Kiezegem en dhr. Victor Malbecq mochten,als erkentelijkheid, een uniek exemplaar van het boek ‘Nederlanders in Neuengamme’ in ontvangst nemen.

Onze bezoekers uit Nederland kregen het boek ‘ Een klein dorp, een zware tol’ van de

gebroeders Craeninckx en de gedenkpenning in brons over Meensel-Kiezegem als herinnering mee naar huis.

 

Tijdens een lunch ten huize van de voorzitter werd nog uitvoerig nagepraat.

 

Tekstvak: Stichting Neuengamme Nederland

Uitvaartplechtigheid voor François De Coster op 28 mei 2011.
Op 20 mei 2011 overleed François De Coster. Hij werd geboren in Wespelaar
op 28 april 1920 en was Nationaal Voorzitter
van NCPGR vanaf 1994 tot 2009. Hij overleefde de concentratiekampen
Breendonk, Buchenwald, Harzungen en Ellrich-Dora.
Hij was vooral zeer betrokken bij de jaarlijkse herdenkingen in
Meensel-Kiezegem en hield er aan jaarlijks aanwezig te
zijn op onze feestvergaderingen.

Herdenking 7 augustus 2011

Bloemenhulde door Kaat en Frederik Celis, de kinderen van Peter Celis, auteur van het boek over de Canadese piloot, Blenkinsop.

Herdenking 7 augustus 2011

Bloemenhulde door Evert de Graaf, vice-voorzitter van de

Stichting Oktober ‘44 Putten, Nederland en Ard Kleijer, wethouder en eerste loco-burgemeester van de gemeente Putten, Nederland.

Tekstvak: Herdenkingsplechtigheid van 7 augustus 2011
Tekstvak: Herdenkingsplechtigheid van 5 augustus 2012

Herdenking 5 augustus 2012

Monseigneur André-Joseph Léonard gaat voor in de herdenkingsmis in Meensel op 5 augustus 2012

Herdenking 11 augustus 2013

Gastspreker professor emeritus Mark Van den Wijngaert krijgt gedenkpenning overhandigd door voorzitter Vital Craeninckx

Herdenking 11 augustus 2013

Bloemenhulde 2013 in Kiezegem door burgemeester Rudi Beeken

Tekstvak: Herdenkingsplechtigheid van 11 augustus 2013

Herdenkingsplechtigheid augustus 2014

 

Het dodenappel wordt voorgelezen door Theo Craeninckx en Fons Lemmens

Herdenkingsplechtigheid augustus 2014

 

De vertegenwoordiger van de Koning brengt een bezoek aan het ere-kerkhof samen met voorzitter Vital Craeninckx en burgemeester Rudi Beeken

Herdenkingsplechtigheid augustus 2014

 

Mgr. Leon Lemmens gaat voor in de eucharistieviering in open lucht

Tekstvak: Herdenkingsplechtigheid van 3 augustus 2014