DOELSTELLINGEN

 

In 1966 werd een reliek van de “Cap Arcona” tijdens een grootse plechtigheid aan de gemeente overhandigd waar ze gedurende één jaar in het gemeentehuis werd tentoongesteld. (de “Cap Arcona” was één van de drie schepen die in mei 1945 in de baai van Lubeck (D) werden gekelderd en waarop enkelen van onze slachtoffers zijn omgekomen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1969 had om de vijf jaar een Nationale Herdenking plaats die werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Koning.

 

In 1984, ter gelegenheid van de 40e herdenking werd een “Herinneringsmedaille” geslagen door de kunstgraveur Huybrechts.

 

In 1994 had de Jubileumviering plaats, ter gelegenheid van de 50e herdenking. Aan het monument te Kiezegem en aan het Erekerkhof te Meensel werd een urne met de grond uit het concentratiekamp van Neuengamme bijgeplaatst.

 

In 2000 werd in de lokalen van het oud gemeentehuis van Meensel-Kiezegem een “Permanent Infolokaal” ingericht over de gebeurtenissen van Augustus 1944 en de gevolgen ervan.

 

In 2004, ter gelegenheid van de 60e herdenking werd door de twee jongste gijzelaars, de tweelingsbroer Jozef en Frans Craeninckx, onder deskundige begeleiding van S. Van Laere, een boek uitgegeven over de gebeurtenissen van Augustus 1944, onder de titel :

 

“Een klein dorp, een zware tol”

 

Gedenksteen te Kiezegem

Erekerkhof te Meensel

Kapel voor het

Erekerkhof te Meensel

De Cap Arcona in haar gloriedagen ...

De Cap Arcona na de beschieting door de Engelse luchtmacht op 3 mei 1945 ...

HECA 1944 is een VZW, opgericht in de schoot van de Plaatselijke Afdeling van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR), met als doelstelling de herinnering aan de oorlogsslachtoffers van de augustusdagen 1944 levendig te houden.

 

In 1947 werd te Kiezegem een gedenksteen opgericht en werd te Meensel een erekerkhof aangelegd.

 

Elk jaar heeft een herdenkingsplechtigheid plaats op de zondag tussen 1 en 11 augustus. Indien een van deze twee data op een zondag valt, heeft de herdenkingsceremonie op die dag plaats. Om de vijf jaar heeft deze herdenking een nationaal karakter in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de koning.

 

In 1964 werd ter gelegenheid van de 20ste herdenkingsdag een kapel ingewijd ter ere van O.L.V. van Smarten als toegang tot het erekerkhof