NCPGR

 

Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België

 

De politieke gevangenen van de tweede wereldoorlog (1940-1945) die uit gevangenschap weerkeerden alsmede de weduwen en kinderen van de politieke gevangenen die in gevangenschap omkwamen of werden terechtgesteld zijn aangesloten bij hoger vernoemde vereniging die na de oorlog werd opgericht.

 

Doelstelling :

 

De belangen verdedigen van de Politieke Gevangenen wat betreft onder andere vergoedingspensioenen—invaliditeitserkenningen—tussenkomsten bij medische behandelingen …

 

De voogdijminister :

 

Dhr. Steven Vandeput, minister van landsverdediging.

 

Hoofdzetel :

 

Regentlaan 45-46 1000 Brussel, Tel. 02/ 227 63 53 Fax, 02/ 227 63 55

 

Voorzitter :

 

Jozef Craeninckx

Leo Baekelandstraat 6

9000 Gent

Tel. 092/ 22 63 79

 

De Nationale Afdeling is ingedeeld in verschillende onderliggende Gewestelijke Afdelingen, die op hun beurt weer opgedeeld worden in Plaatselijke Afdelingen.

De Plaatselijke Afdeling Meensel-Kiezegem werd in 2008 hernoemd tot gewest Meensel-Kiezegem-Tienen. In de schoot van dit gewest werd de VZW opgericht “Herdenkingscomité 1 & 11 augustus 1944”, kortweg HECA 1944.